Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BLUDNÁ CESTA, I

  Z předvrcholu sestup Z komínem na balkón a komínem „Jižní cesty“ na vrchol. Jürgen Schmädicke,1 9.4.1998

 • JIŽNÍ CESTA, III

  Libovolně na terasu. Ve středu J stěny mělkou spárou na balkón a komínem na vrchol. Zdeněk Patzelt, 18.4.1992

 • LEVÝ SEVERNÍ ŽLAB, II

  „Starou cestou“ do S stěny a vlevo žlabovitým komínem na vrchol. Matthias Kresse, Albrecht Kittler, Jürgen Schmädicke, 19.4.1998

 • PAVOUK, VIIb

  Z terasy JV hranou přímo nebo jemnou trhlinkou na vrchol. Steffen Konkol, 16.8.2001

 • PRAVÝ SEVERNÍ ŽLAB, I

  „Starou cestou“ do S stěny a vpravo žlabem na vrchol. Matthias Kresse, Albrecht Kittler, Jürgen Schmädicke, 19.4.1998

 • SEVERNÍ KOMÍN, I

  „Starou cestou“ do S stěny a vlevo ve stěně komínem, výše vpravo stěnou na vrchol. Albrecht Kittler, 10.4.1998

 • ŠIROKÁ SPÁRA, III

  Vpravo od “Jižní cesty“ vhloubením na polici a spárou na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, Šárka Paulová, Zuzana Nehasilová, Jan Paul, 8.12.2002

 • STARÁ CESTA, I

  Libovolně na terasu. Dále traverz vpravo do S stěny a stěnou šikmo vpravo na hřeben. Tím na vrchol. Zdeněk Patzelt, 18.4.1992

 • STŘEDNÍ SEVERNÍ ŽLAB, I

  „Starou cestou“ do středu S stěny a žlabem, komínem na vrchol. Matthias Kresse, Albert Kittler, Jürgen Schmädicke, 19.4.1998

 • VÝCHODNÍ KOMÍN, I

  Libovolně na terasu. Od V úzkým komínem na předvrchol. Přepad a stěnou vpravo za hranou na vrchol. Albrecht Kittler, 10.4.1998