Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Vlevo v náhorní stěně komínem na balkón, trhlinou a stěnou na vrchol.

 • NÁHORNÍ KOMÍN, II

  Komínem mezi věží a masívem na velký balkón. Jako „Stará cesta“ na vrchol.

 • JIHOVÝCHODNÍ HRANA, V

  JV stěnou šikmo doprava na hranu a tou, výše přes převis přímo na vrchol. Jiří Havlák, Zdeněk Hubka, 21.3.1971

 • PANENSKÝ TRAVERZ, IV

  JV stěnou šikmo doleva na polici na J hraně, traverz až do středu údolní stěny a komínem na vrchol. Jan Bílek, 12.8.1971

 • PLACHETNICE, II

  Ve středu údolní stěny koutem, později odstupňovaným zářezem na velký balkón. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Michael Bellmann, 2.1.1999

 • PLACHETNICE - MECHOVÁ VARIANTA, I

  Pravou náhorní hranou vzhůru na polici, po ní dlouhý traverz doprava k odstupňovanému zářezu. Cestou „Plachetnice“ na vrchol. Ferdinand Bellmann, Sascha Lämmel, Michael Bellmann, 2.1.1999

 • BERG WEG, I

  Z masívu krátce sestup a překrok (nebo skok) na velký balkón. Jako „Stará cesta“ na vrchol. D. Fichtner, 13.11.1972