Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Vpravo v J stěně po stupních n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Yvonne Münde, 26.7.2011

 • CESTOVNÍ RUCH, IV

  Vpravo od „Jižní spáry" krátkou stěnou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Yvonne Münde,21.8.2011

 • JIŽNÍ SPÁRA, II

  Vlevo v J stěně krátkou spárou n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, 21.8.2011

 • NÁHORNÍ HRANA, II

  JZ hranou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Yvonne Münde, 21.8.2011

 • PŘESKOK, 2

  Z masívu přeskok ke hraně. Jan Paul, 7.10.2013

 • ZELENÝ NÁPRSTEK, IV

  Stěnou vpravo od „Západní spáry" n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 21.8.2011

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, III

  Z rokle v Z stěně spárou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Yvonne Münde, 21.8.2011

 • PROCHÁZKA SENIORŮ, I

  Vlevo od „Zatmění měsíce" vlevo po rampě a stupňovitou stěnou na balkon a cestou „Na návštěvě" n. v. Erinu Beikeit, Inga Beikeit, Mario Witte, Jörg Nescheida, 27.8.2011

 • ZATMĚNÍ MĚSÍCE, IV

  Vlevo od „Západní spáry" stěnou a mělkým žlábkem na polici a zářezem n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, Yvonne Münde, 21.8.2011

 • SEVERNÍ KOMÍN, II

  Vpravo v S stěně komínem n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, Erinu Beikeit, 27.8.2011

 • DĚTSKÝ KŘIK, III

  Vlevo od „Severního komínu" hranou a stupňovitou stěnou na balkon cesty „Procházka seniorů" a krátkou stěnkou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 4.9.2011

 • SEVERNÍ SPÁRA, III

  Středem S stěny spárou n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, Erinu Beikeit, 27.8.2011

 • NA NÁVŠTĚVĚ, V

  Vpravo od „Komínové cesty" stěnou přes převis k BH a přímo n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Erinu Beikeit, 27.8.2011

 • KOMÍNOVÁ CESTA, II

  Vlevo v S stěně komínem pod velký blok, vlevo odstupňovanou stěnou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 21.8.2011

 • BOULDER DUCH, V

  Vlevo od „Komínové cesty" středem stěny na pilíř. Jörg Nescheida, Mario Witte, 4.9.2011

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, V

  SV hranou ke kruhu na balkon od cesty „Spára do okna" a jí n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, Matthias Großer, 3.9.2011

 • SPÁRA DO OKNA, V

  Vpravo od cesty „Oběť Fuko" stěnou a spárou mezi věž a pilíř, na balkon a hranou na pilíř. Matthias Großer, Jörg Nescheida, Mario Witte, 3.9.2011

 • OBĚŤ FUKO, VI

  Středem údolní (V) stěny stěnou a spárou na pilíř a n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, Matthias Großer, 3.9.2011

 • VÝCHODNÍ MARKA, VI

  Vlevo od cesty ,,Oběť Fuko" vhloubením k 1. K, dále spárou (smyčky) a převískem přes 2. K n. v. Daniel Hölzl a Jan Paul a Jan Pilník, 21.7.2022

 • JZ CESTA, VI

  Z tenkou spárkou do komína na polici, přes BH a vhloubením n. v. Daniel Hölzl, Jan Paul, Jan Pilník, 14.7.2022