Popis oblasti

Malá skalní oblast na okraji Českosaského Švýcarska zahrnuje věže a masivy v blízkém okolí obce Srbská Kamenice. Věže a masivy jsou z měkkého, ale i tvrdého pískovce. Lezení za mokra se nedoporučuje. Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. Většina věží byla slezena až po roce 1959. Oblast poskytuje pěkné výstupy v romantickém prostředí.

První evidovaná cesta v této oblasti na Výroční věž:
STARÁ CESTA, II
Od S spárou do sedla mezi věžemi. Doprava komínem na vrchol. L. Holpuch, M. Holpuchová, 17.5.1959

Použité zkratky u skalních objektů:
Boulder – B
Masív – M
Quack – Q

Pravidla lezení v pískovcových oblastech – ČHS.