Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, 1/II

  J komínem mezi masívem a předvrcholem na předvrchol (sem též náhorní stěnou) a skok na vrchol. Zdeněk Hubka,15.6.1969

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, 1/II

  Z náhorní strany žlabem na přilehlý blok. Stěnou sestup a skok na vrchol.

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  S komínem do sedla, spárou a žlabem na vrchol. Peter Augst, Ulrich Augst, G. Gruhnert, 10.10.1971

 • ČERNÁ STĚNA, VI

  Středem SZ stěny ke kruhu a levou hranou na vrchol. Karel Bělina, Zdeněk Hubka, Josef Kozlík, 22.8.1971

 • KOLOBĚŽKOVÁ DRÁHA, VI

  Traverz od S hrany vlevo ke kruhu, spárou a žlabem na vrchol. Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, 6.6.1971

 • KOLOBĚŽKOVÁ DRÁHA - VARIANTA, V

  Od kruhu šikmo vlevo na plošinu a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Gisbert Ludewig , J. Starruß, Zdeněk Hubka, 14.10.1972

 • ŽEBÍRKO, VIIIb

  Vpravo od „Hororu“ zářezem a stěnou přes 2 kruhy ke komínu „Varianty Koloběžkové dráhy“. Tou na vrchol. Jürgen Höfer, G. Anderssohn, 28.3.1997

 • HOROR, VIIb

  Z malé terasy v SV stěně spárou k převisu a doleva šikmým žlabem na balkón (borovice). Vlevo stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 21.8.1977

 • IKARSKÉ HRY, Xa

  Vlevo ve V stěně, asi 4 m napravo od nástupového zářezu „Naučná stezka“, stěnou na polici. Doleva k 1. K, převislou stěnou přes 2. K vzhůru do širokého vhloubení a tím přes 3. a 4. K na polici pod velkým převisem. Doleva na zarostlou terasu a libovolně na vrchol. Vladislav Nehasil x Jiří Chocholoušek, 21. 8. 2018

 • MÁVÁNÍ KŘÍDLY, Xa

  Od SV v mělkém převislém koutu vydatným stavěním (2 kruhy) na úzkou polici. Vlevo dalším koutem (3. kruh) k 4. kruhu. Doleva a spárou na kazatelnu (5. kruh). Dále na vrchol. Paul Saß a Jürgen Höfer, 9.10.2004

 • NAUČNÁ STEZKA, VI

  Vpravo od pravé údolní hrany stěnou u zářezu na polici. Traverz vlevo za hranu, spárou přes převis a komínem na terasu. Vpravo dvojitým postavením a spárou přes veliký převis. Stěnou šikmo vpravo a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Kropáček, Zdeněk Hubka, M. Sádi, 29.2.1977

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Od J hrany na římsu, traverz doprava a krátkou spárou na balkón. Spárou v JV stěně na vrchol. Karel Bělina, Jiří Svoboda, Josef Hradecký, Vilda Vilím, 7.7.1971

 • ŽLUTÉ NEBEZPEČÍ, VIIc

  Ve středu JZ stěny (2 kruhy) na římsu, traverz doprava a hranou na vrchol. Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, 27.6.1971

 • VŠEDNÍ PŘÍBĚH, VIIa, RP VIIb

  V Z stěně trhlinou ke kruhu. (Postavením) stěnou na balkón. Stěnou šikmo vpravo a spárou přes převis. Stěnou vlevo na vrchol. Janko Hanz, Vladimír Horák, 2.6.1985

 • VŠEDNÍ PŘÍBĚH - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIIb

  Jako „Všední příběh“ bez stavění přes kruh až pod převis. Stěnou přímo (2. kruh) na vrchol. Jürgen Höfer , Falk Anderssohn, Robert Anderssohn, 27.4.1997

 • CESTA POD SLANĚNÍM, VI

  Vpravo od „Staré cesty“ koutem 7m vzhůru, lávkou doprava a spárou na vrchol. Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, Jana Kejřová, Viktor Jarolím, 6.6.1971

 • KOUTOVÁ SPÁRA, IV

  Cestou „Naučná stezka“ a dále koutovou spárou do sedla. Cestou „Náhorní cesta“ na vrchol. Zdeněk Hubka, Jiří Havlák, Milan Havlák, 20.3.1971

 • RUKAMA V NEBI, IXa

  Vpravo od cesty „Žluté nebezpečí“ stěnou přes 2 kruhy a vpravo na kazatelnu. Stěnou (3. kruh), výše hranou a vlevo k 4. kruhu. Vlevo stěnou přes převis do žlábku a jím na vrchol. Jiří Chocholoušek x Vladislav Nehasil, Robert Hes, 19. 9. 2020

 • ÚDER DO KŘÍDEL, Xa

  Vpravo v SV stěně mohutným postavením a kouty přes 2 kruhy ke 3. kruhu. Žebrem k 4. kruhu. Traverz vlevo a spárou k 5. kruhu. Stěnou přímo, výše vlevo na vrchol. Paul Saß x Jürgen Höfer, 9. 10. 2004