Lokace: Mapy.cz

Naproti náhorní stěně věže „Trojhran“

Cesty na této skále

  • BŮH S NÁMI, Xa

    Středem údolní stěny přímo k BH, mírně zleva a přímo přes slaňák n. t. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 3.12.2021

  • MAMINKA, Xa

    Vlevo od cesty "Bůh s námi" po římsách a převisem do vhloubení a jím k BH, přímo a vpravo přes slaňák "Bůh s námi" n. t. Tomáš Sobotka x Robert Hes, 27.2.2022