Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, II

    Komínem mezi věží a masívem, výše stěnou na vrchol. Petr Jakubec, Karel Stein, 7. 9. 1976, 7.9.1976

  • TRAVERZOVÁ CESTA, II

    Od levé náhorní hrany traverz doleva až na údolní hranu do žlabu a jím n. v. Václav Sedláček, 26.4.2001

  • PRAVÁ TRAVERZOVÁ CESTA, V

    Nástup vlevo v S stěně komínem do sedla, překrok doprava za hranu (BH), vodorovný traverz (2. BH) až na údolní hranu a tou n. v. Václav Sedláček, 16.8.2001