Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA ZAPOMENUTÍ, IXc

  Ve středu údolní stěny spárou ke kruhu. Převislou sokolíkovou spárou k díře a vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přes 3 kruhy na polici a vpravo k 6 kruhu. Ruční spárou n. v. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, 24.8.1997

 • ČTVRTSTOLETÍ A DEN, VIIa

  Z pěšiny vlevo zpočátku nakloněným koutem mezi věží a masívem (dodatečný kruh) k dutině. Vlevo stěnou a převislou spárou přes vyhloubenou střechu na polici. Doprava a komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 19.9.1984

 • HORSKÝ SKOK, 1

  Z masívu sestup na šikmou plošinu. Skokem na vrchol. Dietmar Heinicke, R. Heller, Dieter Lehmann, 1.10.1972

 • KOMÍNOVÁ CESTA, III

  Jako „Stará cesta“ sestup, pak náhorním komínem k SV otvoru, jím traverz (sem je možné přes polici „Staré cesty“ a doprava). Komínem mezi věží a masívem na vrchol. Franz Menzel, Herbert Rudolf, J. Kampowski, J. Söhler, 27.5.1978

 • KRÁTKÁ SPÁRA, V

  Jako „Stará cesta“ ke komínu mezi věží a masívem. Stěnou vpravo k polici a spárou vlevo v náhorní stěně na vrchol. Miroslav Michlík, Petr Laštovička, 9.11.1984

 • ODCHODOVÁ CESTA, II

  Od SV v masívu sestup k polici, traverz 3 metry vlevo, skokem (1.) nebo překrokem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Karel Merhulík, Dáša Kropáčková, 1.11.1980

 • PŘEVIS, III

  Z nejvyššího bodu v masívu sokolíkovým žlabem nejprve J, pak Z asi 8m dolů až k odlomu. Vpravo komínem na vrchol. Horst Heller, 22.10.1990

 • SEBEKLAM, VIIa

  Vpravo v údolní stěně spárou přes převisy, komínem, výše „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Hubka, Jaroslav Houser, 4.9.1976

 • STARÁ CESTA, II

  Z masívu ve směru Sokolího hradu sestup na římsu, doprava a krátce komínem dolů. Překrok, komínovým žlabem a stupňovitou stěnou od JZ na vrchol. Heinz Weigel, Helmut Weigel, 11.4.1971