Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • ŠKOLNÍ KOMÍN, II

  V komínem mezi masívem a věží n. v.

 • HODINOVÁ HRANA, II

  Vlevo masívu severozápadní stěnou přes police a stěnou n. v.

 • HRANA MOTÝLŮ, V

  Vpravo v J stěně oblou hranou n. v. Jarmil Hofírek st., Daniel Hölzl, Jarmil Hofírek ml., 2.7.2018

 • CIK-CAK, II

  Stěnou n. v..

 • KLIK-KLAK, II

  Severozápadní členitou hranou přes zobák n. v.

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, III

  Údolní (Z) spárou n. v.

 • ÚDOLNÍ HRANA, V

  Od paty západní stěny podél hrany n. v. Vladislav Nehasil, 1986