Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD, , Xb

    Vpravo od cesty „Populistická" stěnou přes 2 BH ke slaňovacímu BH cesty „Populistická". Adam Hrubý a Tomáš Sobotka, 16.11.2022

  • POPULISTICKÁ, IXc

    V levé části údolní hladké stěny, nástup z komínku, stěnou přes 3 BH ke slaňovacímu BH. Pavel Henke a Tomáš Sobotka, 4.11.2022