Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • HOŘKÝ KONEC, VII

  Vlevo od JV hrany stěnou do kouta a jím k díře (smyčka). Vlevo stěnou, výše vpravo spárou n. t. Jan Paul, V. Nehasil, 4.10.2011

 • NA KONCI VŠEHO, VIII, RP VIIIb

  Vlevo od cesty „Pocit nejistoty" zářezem přes převis (BH) na konec (2. BH) a stěnou na kazatelnu. Stěnou podél hrany (3. BH) n. t. Vladislav Nehasil, Zuzana Nehasilová, 27.9.2021

 • POCIT NEJISTOTY, VIIc

  V levé části stěny spárou na konec (kruh). Stěnou vzhůru a vpravo koutkem na polici. Vlevo podél hrany n. t. Jan Paul x V. Nehasil, 18.8.2011

 • KOUZELNÉ ZAKLÍNADLO, VII

  Ve středu stěny jemným sokolíkem a stěnou na polici. Spárou (smyčky), výše pomocí dvojspáry na konec ke kruhu. Stěnou přes police n. t. Jan Paul x V. Nehasil, 13.9.2011

 • MLČENLIVÁ REZIGNACE, VII

  Vlevo od cesty Ptačí údiv spárami na polici (BH) a stěnou (2. BH) přímo přes police n. t. (slanění). Vladislav Nehasil x Jan Paul, 15.9.2011

 • PTAČÍ ÚDIV, VI

  V pravé části stěny při hraně na balkón ke kruhu. Spárou a stěnou n. t. Milan Polák a Martin Polák, 1984