Popis oblasti

Významnou skalní oblast Českosaského Švýcarska tvoří věže a masivy, rozptýlené v úbočích úchvatného kaňonu říčky Kamenice. Věže jsou z měkkého, lámavého, ale i tvrdého pískovce a nedosahují velkých výšek. Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. Lezení za mokra se nedoporučuje.

První evidovaná cesta v této oblasti na věž Trojnožka:
STARÁ CESTA, III
Komínem v údolní stěně na vrchol. Walter Stein, 9. 8. 1903

 

Seznam skal v této skalní oblasti