Popis oblasti

Významnou skalní oblast Českosaského Švýcarska tvoří věže a masivy, rozptýlené v úbočích úchvatného kaňonu říčky Kamenice. Věže jsou z měkkého, lámavého, ale i tvrdého pískovce a nedosahují velkých výšek. Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. Lezení za mokra se nedoporučuje.

První evidovaná cesta v této oblasti na věž Trojnožka:
STARÁ CESTA, III
Komínem v údolní stěně na vrchol. Walter Stein, 9. 8. 1903

Dbejte pokynů v návštěvním řádu NPČŠ a informací na stránkách  ČHS.

Opatření obecné povahy o vyhrazení míst k provozování horolezeckých sportů a o vyhrazení přístupových horolezeckých tras v klidovém území v Národním parku České Švýcarsko.

Použité zkratky u skalních objektů:
Boulder – B
Masív – M
Quack – Q

Seznam skal v této skalní oblasti