Poznámka: Zákaz lezení na vrcholovou hlavu.

Lokace: Mapy.cz

Kuželka
Kuželka topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Náhorní stěnou na balkón a přes převis na vrchol. Gerhard Sager, 19.4.1911

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, VIIa

  Od JV komínem na plošinu, sokolíkem a stěnou doleva na hranu, tou pod převis a stěnou vpravo na vrchol. Viktor Hündl, Zdeněk Veverka, 20.4.1964

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA - VARIANTA, VIIa

  Od náhorní (V) hrany traverz vlevo k hodinám a stěnou přímo ke hraně. „Jihovýchodní cestou“ na vrchol. Jaroslav Mádl, 1.8.1981

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Od J koutem pod převis, doprava na plošinu a šikmo vlevo k hodinám. Přímo na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Martin Hofmann, Paul Hofmann, 9.6.1922