Lokace: Mapy.cz

Olesska vez

Cesty na této skále

 • STUDENÁ FRONTA, VIIc

  Vlevo od „Údolní cesty" stupňovitou hranou přes 2 kruhy na balkón, výše vlevo přes převis (3. kruh) a šikmo vpravo stěnou na vrchol. Jürgen Höfer, Stephan Bucko, 27.8.2011

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIb

  V pravé části údolní stěny komínem na balkón, výše vpravo přes převis (kruh) a stěnou šikmo vlevo na vrchol. Jürgen Höfer, Matthias Mittasch, 10.7.2011

 • STARÁ CESTA, I

  Z náhorní hrany do kouta, jím na balkón a stěnou na vrchol. Autoři neznámí

 • JIŽNÍ CESTA, II

  Vlevo od „Staré cesty“ širokým zářezem na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Autoři neznámí

 • NÁHORNÍ CESTA, VIIb

  Vlevo od „Jižní cesty“ převislou stěnou, výše vzepřením na vrchol. Vladislav Nehasil, 25.10.1995

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, VI

  Zleva podél JZ hrany (kruh) přímo na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 17.4.1988

 • ZIMNÍ CESTA, III

  Vlevo v Z stěně spárou, zprava přes převis a komínem na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 6.1.1988

 • CESTA GKG, III

  Od nástupu cesty „Jihozápadní hrana" traverz doleva po lávce do komína „Zimní cesty" a tou na vrchol. Falk Kittner, F. Herr, F. Kossin, 14.6.2009

 • JIHOVÝCHODNÍ HRANA, VIIa

  Vpravo od „Staré cesty“ koutem ke kruhu. Stěnou šikmo doprava a hranou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 19.4.1988

 • VARIANTA JIHOVÝCHODNÍ HRANY, VIIa

  Cestou „Jihovýchodní hrana“ ke kruhu a od něj vlevo tupou hranou na vrchol. Vladislav Nehasil, 25.10.1995

 • KOSAČKA, VIIc

  Vlevo v údolní stěně výrazným sokolem přes 3 kruhy, výše vlevo na hranu (4. kruh) a tou na vrchol. Vladislav Hájek, Jan Stárek, Aleš Ligas, 28.4.2010