Lokace: Mapy.cz

Mlynska stena

Cesty na této skále

  • CESTA PRO DITU, VI

    V údolní (Z) stěně vpravo u hrany stěnkou na polici ke kruhu. Šikmo doprava do kouta, jím na konec a vlevo ke 2. kruhu. Stěnou (3. kruh) zprava na vrchol. Ludvík Mattes, Jiří Stočes, 1990