Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • FRTOVÁ STĚNKA, IV

  Náhorní hranou vlevo přes převis na vrchol. Pavel Šedý, 20.7.1990

 • BAHENÍ LÁZNĚ, IV

  Vpravo v JV stěně dírkatou stěnou přímo na vrchol. Pavel Šedý, Vlastislav Hrkal st., Tomáš Chochola, 1991

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Vlevo v údolní stěně převislou spárou na balkón a stěnou šikmo vpravo (nebo vlevo žlabem a stěnou) na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Tomáš Chochola, Pavel Šedý, 1991

 • ÚDOLNÍ CESTA - TRAVERZOVÁ VARIANTA, III

  Vpravo v JV stěně traverz vlevo k položené stěně a „Údolní cestou“ na vrchol. Albrecht Kittler, Gerald Männel, 10.5.1997

 • ZELENINA, IV

  Úplně vlevo v JV stěně stěnou přímo na balkón a „Údolní cestou“ na vrchol. 15.9.1990

 • CESTA ZOUFALCŮ, VI

  Vpravo v náhorní stěně převislou spárou a vpravo stěnou na vrchol. Vlastislav Hrkal st.