Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Ze sedla mezi věžemi stěnou na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Otremba, 1.7.2001

 • JIŽNÍ HRANA, II

  Vlevo od "Staré cesty" hranou na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Otremba, 1.7.2001

 • SKOK, 2

  Z věže Zbrojnoš přeskok na vrchol. David Nehasil, Vladislav Nehasil, 12.10.2003

 • PO HRANĚ, III

  Zprava na hranu předskalí , po ní na předskalí a překrok na vrchol. Petr Kočka, 31.10.2003

 • ŠEPTAVÝ KOUT, II

  Komínem mezi předvrcholem a vrcholem na předvrchol a překrok na vrchol. Carsten Höfer, Jürgen Höfer, 2.3.2002