Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • SVEN MYDLÍ WOUS, VIIc

  Stěnou 5m vlevo od cesty „Fjordík" středem výrazného pilíře pod stříšku a zprava doleva přes ní na balkónek a stěnkou n. t. Pavel Henke, 18.10.2017

 • FJORDÍK, III

  Vlevo od cesty „Ledové prsty" koutkem přímo n. t. Jan Paul, Dirk Mahnert, V. Nehasil, 21.11.2015

 • LEDOVÉ PRSTY, VII

  Výrazným pilířem (velké hodiny) a BH ke slanění. Vladislav Nehasil, Jan Paul, Dirk Mahnert, 21.11.2015

 • PŮLNOČNÍ SLUNCE, V

  Vpravo od cesty „Ledové prsty" spárou a koutem přímo n. t. Dirk Mahnert, V. Nehasil, Jan Paul, 21.11.2015

 • SEVERSKÝ TREKING, IV

  Asi 5m vpravo od cesty „Půlnoční slunce" spárou a žebrem na kazatelnu. Přímo n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 2.2.2016

 • MEDVĚDÍ STEZKOU, III

  Nástup jako cesta „Severský treking" a přes vklíněný balvan vlevo nebo vpravo spárou na velký balkón. Z něho podél spáry n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 2.2.2016

 • ROVNÁ VARIANTA, VII

  Vpravo od nástupu „Přímé cesty" převislým koutkem s trhlinou a výše hranou „Přímé cesty" na velký balkón. Jan Paul, 22.2.2016

 • PERLA, VIIc

  Z balkonu ostrou hranou n. t. Jan Paul, 8.6.2016

 • VLAHÝ FÖHN, VI

  Z velkého balkónu, ve středu Z stěny podél trhlinek přímo n. t. Jan Paul, 2.2.20161

 • PŘÍMÁ CESTA, V

  Zleva na údolní (SV) hranu spodního masívu. Podél hrany na velký balkón a libovolně n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 4.2.2016

 • PRAVÝ SEVER, III

  Ve středu spodního masívu výrazným koutkem na velký balkón a „Medvědí stezkou" n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 4.2.2016

 • CESTA STŘEDEM, VI

  Vlevo od nástupu cesty „Pravý sever" stěnou a pomocí dvou žebírek na velký balkón. Libovolně n. t. Jan Paul, 22.2.2016