Lokace: Mapy.cz

Okenni02
Okenni01

Cesty na této skále

 • PAMPALINY, III

  Ze Z strany průlez komínem a náhorní částí komína na vedlejší vrchol a překrok na vrchol. Petr Kočka, Pavel Bechyně, 21.8.1997

 • KOMÍN, III

  Vpravo od skalního okna komínem s převislým nástupem na balkón. Překrok a vlevo komínem na vrchol. Cornelius Zippe, Albrecht Kittler, 1 3.6.1998

 • HOMEOPATICKÁ CESTA, VIIa

  Od Z komínem do skalního okna (stanoviště) jím průlez do údolní stěny přímo přes 2x hodiny stěnou na vrchol. Petr Kočka, Pavel Henke, Pavel Bechyně, 23.8.1997

 • LUŇÁKOVO INKOGNITO, VIIb

  Z údolní hranou přes převis do spáry, tou na konec (hodiny) a vlevo stěnou (hodiny) přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Petr Kočka, Pavel Henke, 22.8.1997

 • KLOBOUK DOLŮ, IXa

  Středem údolní stěny přes kruh a BH do žlabu (hodiny) a jím na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 22.8.1997

 • MEFISTO NELEZ, VIIa

  V levé části údolní stěny přímo do sokolíku, jím doleva šikmo vzhůru a cestou „Pampaliny“ na vrchol. Pavel Bechyně, Petr Kočka, Pavel Henke, 22.8.1997

 • VELEVÁŽENÉ MORBIDNOSTI, VIIa

  Vlevo v SZ stěně spárou přes kruh do sedla a cestou „Pampaliny“ na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 25.6.2002

 • SESTUPOVÁ CESTA, II

  Z masivu sestup žlabem a komínem na římsu a překrok na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 15.2.2003