Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • PAMPALINY, III

    Ze Z strany průlez komínem a náhorní částí komína na vedlejší vrchol a překrok na vrchol. Petr Kočka, Pavel Bechyně, 21.8.1997

  • KOMÍN, III

    Vpravo od skalního okna komínem s převislým nástupem na balkón. Překrok a vlevo komínem na vrchol. Cornelius Zippe, Albrecht Kittler, 1 3.6.1998

  • HOMEOPATICKÁ CESTA, VIIa

    Od Z komínem do skalního okna (stanoviště) jím průlez do údolní stěny přímo přes 2x hodiny stěnou na vrchol. Petr Kočka, Pavel Henke, Pavel Bechyně, 23.8.1997

  • LUŇÁKOVO INKOGNITO, VIIb

    Z údolní hranou přes převis do spáry, tou na konec (hodiny) a vlevo stěnou (hodiny) přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Petr Kočka, Pavel Henke, 22.8.1997

  • KLOBOUK DOLŮ, IXa

    Středem údolní stěny přes kruh a BH do žlabu (hodiny) a jím na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 22.8.1997

  • MEFISTO NELEZ, VIIa

    V levé části údolní stěny přímo do sokolíku, jím doleva šikmo vzhůru a cestou „Pampaliny“ na vrchol. Pavel Bechyně, Petr Kočka, Pavel Henke, 22.8.1997

  • VELEVÁŽENÉ MORBIDNOSTI, VIIa

    Vlevo v SZ stěně spárou přes kruh do sedla a cestou „Pampaliny“ na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 25.6.2002

  • SESTUPOVÁ CESTA, II

    Z masivu sestup žlabem a komínem na římsu a překrok na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 15.2.2003