Lokace: Mapy.cz

Komorni masiv01
Together forward, RP 8

Cesty na této skále

  • BLOUMÁNÍ, RP 6

    Středem údolní stěny podél hrany přes převisy přímo ke slaňovacímu BH. Pavel Henke, Daniel Kuhnel, 6.9.2021

  • TETRIS, RP 6

    Vpravo od cesty „Bloumání" stěnou ke slaňovacímu BH. Daniel Kuhnel, Pavel Henke, 6.9.2021

  • TOGETHER FORWARD, RP 8

    V pravé části stěny, vlevo od kouta na balkón a převisem přes BH šikmo vlevo do kouta a vzhůru ke slaňovacímu BH cesty „Tetris". Pavel Henke x Daniel Kuhnel, 6.9.2021