Lokace: Mapy.cz

Bizár VIIa, Tomáš Sobotka

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Náhorní hranou n. v.

 • PRAVÁ ÚDOLNÍ SPÁRA, IV

  Pravou, vpravo ubíhající spárou n. v. Tomáš Konečný

 • CHOBOTNICE, VIIIa

  Úzkým pilířem v údolní stěně přes 2 K ke slaňovacímu BH. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták, 2014

 • LEVÁ ÚDOLNÍ SPÁRA, IV

  Levou údolní spárou n. v. Tomáš Konečný

 • SKLEROTICKÝ BIMBO, VIIa

  Stěnou vpravo od kouta přes 2 K ke slaňovacímu BH. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták, 2014

 • DRBÁNÍ ZA UCHEM, VIIa

  Spárou přes 2 K ke slaňáku. Tomáš Konečný, Radek Hromádka, 2015

 • BIZÁR, VIIa

  Vlevo od cesty „Drbání za uchem" podél hrany přes K n. v. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 17.8.2022

 • SLON V PORCELÁNU, V

  Položenou stěnou přes K n. v. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták, 2014

 • NÁHORNÍ KOMÍNY, I

  Systémem komínů n. v.