Lokace: Mapy.cz

Drazdansky kuzel

Cesty na této skále

  • VRTICHVOST, IXa

    Ze sedla traverz vlevo, poté níže a stěnou přímo přes převis ke kruhu. Stěnou přes 2. kruh na vrchol. Pavel Henke x Pavel Bechyně, 10.7.2002

  • SKOK, 3/IV

    Sestup „Přechodovou cestou“ skok do žlabu a „Rozporovou cestou“ na vrchol. Andreas Poppe, 20.5.2001

  • PŘECHODOVÁ CESTA, IV

    Z Dlouhé stěny sestup z postavení a přepad do žlabu „Rozporové cesty“. Tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Libor Holpuch, 15.10.1981

  • ROZPOROVÁ CESTA, VIIa

    Vlevo z náhorní strany rozporem a (stavěním) ke kruhu. Rozporem a vlevo žlabem na vrchol. Heinz Güldner, Dieter Fahr, Helmut Paul, Heinz Walther, Dietmar Heinicke, D. Prautzsch, 22.5.1976

  • STARÁ CESTA, VIIa

    Vpravo ze sedla rozporem k římse, traverz doprava ke kruhu. Stavěním a žlabem ke 2. kruhu. Vlevo hranou na vrchol. Franz Menzel, Herbert Rudolf, 9.5.1976

  • DEUTSCHE TRAUM, RP Xa

    Trhlinou podél údolní hrany přes kruh a hranou 2 BH přímo n. v. Pavel Henke, Tomáš Sobotka, 8.8.2015

  • MISTR JAN HUS, IXb

    Středem náhorní stěny, trhlinou ke kruhu a stěnou šikmo vlevo n. v. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 10.7.2015