Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BOTANICKÁ CESTA, V

  Stavěním na JZ hranu, tou a stěnou na vrchol. Günther Lehmann, Jan Bílek, 7.9.1970

 • NÁHORNÍ CESTA, IV

  Vlevo od „Staré cesty“ stěnou na římsu, přechod vlevo na hranu a tou na vrchol. Günther Lehmann, Jan Bílek, 7.9.1970

 • SEVEROZÁPADNÍ STĚNA, VIIa

  Vlevo v SZ stěně stěnou šikmo doprava a vzhůru ke kruhu. Traverz doleva na velký balkón. Šikmo doleva ke 2. kruhu a stěnou přímo na vrchol. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, 11.5.1975

 • PŘÍMÁ SEVEROZÁPADNÍ STĚNA, VIIIa

  V SZ stěně jemnou trhlinou přímo k 1. kruhu, dále pak vpravo trhlinou na balkón. Vlevo koutem k výraznému převisu ke 2. kruhu. Vpravo přes převis a stěnou lehce šikmo vpravo, výše „Botanickou cestou“ na vrchol. Jürgen Höfer, Peter Hähnel, 24.8.2014

 • DRŽENÍ OPICE, VIIIb

  Převislou stěnou přímo k 2. kruhu, výše stěnou šikmo vpravo na vrchol. Jürgen Hofer a Joachim Freidrich, 25.11. 1995

 • SOUTĚSKOVÝ VÝHLED, VIIc

  Vlevo od „Koutové varianty Údolní cesty“ stěnou přímo přes 2 kruhy, výše šikmo vlevo na vrchol. Jürgen Höfer, Joachim Friedrich, 25.11.1995

 • STARÁ CESTA, I

  Komínem z náhorní strany, výše vpravo přes stupně na vrchol. Jan Bílek, 4.10.1969

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Pravou údolní spárou na římsu, vlevo koutem k převisu. Traverz vlevo do spáry a tou na vrchol. Jan Bílek, Günther Lehmann, 7.9.1970

 • ÚDOLNÍ CESTA - KOUTOVÁ VARIANTA, VI

  Levou údolní spárou na římsu a „Údolní cestou“ na vrchol. Günther Lehmann, Jan Bílek, 8.9.1970

 • ZAVINÁČ, VIIIb

  Mezi „Údolní cestou“ a „Koutovou variantou Údolní cesty“ stěnou (kruh) na římsu. Převislou stěnou přímo ke 2. kruhu, výše šikmo vpravo na vrchol. Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 25.11.1995