Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • NÁHORNÍ HRANA, , V (VIIIa)

    (Postavením) na krátkou oblou hranu a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 13.10.2001

  • ŽELEZNÁ STĚNA, VIIIa

    Nástup vpravo od Náhorní hrany krátkou železitou stěnkou na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 13.10.2001