Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Vpravo v J stěně lávkou šikmo doprava na vrchol.

 • ŽLÁBEK, I

  Od nástupu „Staré cesty" vhloubením přímo na vrchol.

 • KOMPETENCE, II

  5 m vlevo od „Staré cesty“ žlábkem n. v. Albrecht Kittler

 • FETA, III

  V jižní stěně doleva ubíhající spárou n. v.

 • DĚRAVÝ SÝR, V

  Z stěnou na polici, z jejího pravého okraje (hodiny) doprava nahoru, výše na tření n. v. Jörg Brutscher, Matthias Krell, Volker Müller, 02.08.2015

 • ZÁPADNÍ KOUT, III

  V Z stěně koutem na římsu a pravým žlábkem n. v. Stephan Gerber, 19.08.2014