Lokace: Mapy.cz

SÝROVÝ KÁMEN
SÝROVÝ KÁMEN topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Vpravo v J stěně lávkou šikmo doprava n. v.

 • ŽLÁBEK, I

  Od nástupu „Staré cesty" vhloubením přímo n. v.

 • 2. VÁNOČNÍ CESTA, II

  Vlevo od „Staré cesty“ mělkým žlabem a zprava n. v. Vilém Patzelt, Zdeněk Kropáček, 26.12.2013

 • 3. VÁNOČNÍ CESTA, III

  Vlevo od „2. Vánoční cesty“ otevřeným koutem a mělkým žlábkem n. v. Vilém Patzelt, Zdeněk Kropáček, 26.12.2013

 • 1. VÁNOČNÍ CESTA, IV

  Uprostřed J stěny žlaby na šikmý balkón a stěnou n. v. Vilém Patzelt, Zdeněk Kropáček, 26.12.2013

 • HOUBOVÁ CESTA, III

  V J stěně nalevo od „1. Vánoční cesty“ žlabem a výše libovolně n. v. Vilém Patzelt, Thuy-Linh Tranová, 15.9.2020

 • BABÍ CESTA, III

  V J stěně nalevo od „Houbové cesty“ žlabem, výše libovolně n. v. Vilém Patzelt, Thuy-Linh Tranová, 15.9.2020

 • FETA, III

  V jižní stěně doleva ubíhající spárou n. v.

 • DĚRAVÝ SÝR, V

  Z stěnou na polici, z jejího pravého okraje (hodiny) doprava nahoru, výše na tření n. v. Jörg Brutscher, Matthias Krell, Volker Müller, 2.8.2015

 • ZÁPADNÍ KOUT, III

  V Z stěně koutem na římsu a pravým žlábkem n. v. Stephan Gerber, 19.08.2014

 • PILÍŘOVÁ, , V

  SZ pilířem a levým žlabem n. v. Vilém Patzelt, Zdeněk Kropáček, 6.7.2013

 • ZAPRODANEC, VIIa

  V pravé části S stěny krátce koutem a traverz vpravo k „orlojům“. Skrz ně a stěnou n. v. Pavel Henke x Pavel Bechyně, 20.2.2022

 • APARTHEID, VIIIb

  Vpravo od cesty „Segregace“ sokolíkem a stěnou přes dvoje hodiny na polici, traverz vlevo do meziprostoru a komínem n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 20.2.2022

 • SEGREGACE, VIIc

  Uprostřed S stěny přes převis do spáry a tou do mezi prostoru a komínem n. v. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 20.2.2022

 • KULT BRZVÝZNAMNÝCH, VIIIc

  Údolní (V) stěnou přímo na balkón (1. stanoviště u stoličky). Traverz vpravo 10m (2. stanoviště u hodin). Přes převis do spáry rozšiřujíc se v komín a položenou stěnkou n. v. Pavel Henke x Tomáš Sobotka, 7.8.2022

 • VÝCHODNÍ ŽLAB, II

  Od V koutem a žlábkem. Zdeněk Kropáček, Vilém Patzelt, 6.7.2013