Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, II

    Od JV stěnou šikmo vlevo na vrchol. Němečtí lezci

  • VÝCHODNÍ CESTA, V

    V stěnou šikmo vpravo na polici a stěnou na vrchol. Němečtí lezci

  • NÁHORNÍ HRANA, III

    Náhorní (JV) hranou na vrchol. Němečtí lezci