Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, II

    Zarostlou V stěnou šikmo vpravo na vrchol. Albrecht Kittler, Jörg Hempelt, 23.11.1997

  • JIŽNÍ SOKOLÍK, III

    Vlevo v J stěně sokolíkem na konec (hodiny), výše stěnou šikmo vlevo na vrchol. David Nehasil, Jiří Svoboda, 19.7.2003