Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Z masívu vpravo zarostlým žlabem vzhůru a u buku překrok na předvrchol. Na balkón, zprava na hranu a tou doleva ke komínu. Jím na vrchol. Autor neznámí

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Z náhoří mezi předvrcholem a vrcholem přímo žlabem na vrchol. Autor neznámí

 • JIHOVÝCHODNÍ ŽLAB, II

  Od JV žlabem do komína a jím do náhorní strany. Jako „Stará cesta – varianta“ n. v. Dietmar Heinicke, 28.8.1971

 • NA PŘÍMO, IV

  Z masívu jako „Stará cesta“ zarostlým žlabem vzhůru, přepad, stěnou a příkrým žlabem na vrchol. Hans Müller, Heinz Winkler, Albrecht Kittler, Winfried Popelka, Heinz Güldner, 25. 3. 1995

 • KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA, II

  Komínem mezi věží a masivem vzhůru, výše bočním komínem na vrchol. Hasso Gantze, 25.3.1995

 • BOJOVÝ CHVAT, IV

  Vpravo v masívu spárou sestoupíme, překrokem na vrchol. Hasso Gantze, Volker Müller, 17.4.1994

 • SKOK, 2/I

  Vpravo v masívu u žlabu krátce vzhůru, skokem na vrchol. Marius Zippe, 16.9.1995

 • LEVÝ PŘESKOK, 1/II

  Vlevo v masívu skokem na SZ předvrchol, přes převis na vrchol. Marius Zippe, 16.9.1995

 • TANEC STROMŮ, VIIIc

  Vlevo nad uschlou borovicí u rozpolceného rohu stěnou na malý zarostlý balkón. Stěnou a žebrem k 1. kruhu, vpravo hranou a hladkou stěnou přes 2 kruhy na kruhovou lávku. Stěnou na velký balkón a libovolně na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Otremba, 2.7.2002