Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VI

  Ze sedla (postavením) na Z hranu a tou na balkón. Hranou nebo spárou vlevo n. v. Franz Fleck, Rudolf Hanke, F. Ellmerich, L. Kubu, 11.5.1924

 • SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA, IV

  Od SZ spárou přímo n. v. Wilhelm Agly, Rudolf Hanke, 17.4.1925

 • SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA - VARIANTA, V

  Ze sedla traverz asi 3m po římse vlevo, stěnou a žebrem na římsu a spárou na vrchol. Karel Krombholz, Ladislav Ryska, 8.10.1972

 • MECHOVÁ CESTA, VII

  „Severozápadní spárou“ asi 3m vzhůru a traverz po římse vlevo ke K. Hranou na vrchol. Ivo Nový x Václav Tůma, 18.5.1970

 • S MECHEM O ZÁVOD, VIIIa, RP VIIIb

  Vpravo od „Mechová cesta – dolní varianta“ převislou stěnou přes dvojdíru na římsu (BH) a stěnou do zářezu. Z něj přímo stěnou (2.BH) na vrchol. Jan Krejcar, B. Bulánek, 29.7.2023

 • MECHOVÁ CESTA - DOLNÍ VARIANTA, VII

  4m vlevo od „Severozápadní spáry“ stěnou. Nejdříve mírně vlevo, pak vpravo do děr, výše žebrem ke K „Mechové cesty“. Tou na vrchol. Jan Paul, 21.4.2009

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, , IV

  Od SZ po lávce vlevo na SV hranu. Hranou, nahoře vpravo od ní na vrchol. Rudolf Hanke, A. Guth, 12.7.1924

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  J hranou na lávku v údolní stěně. Po ní vpravo ke dvojspáře, tou na římsu. Šikmo vpravo do další spáry a tou na vrchol. Eduard Augustin, Rudolf Hanke, Herbert Köckritz, A. Guth,19.10.1924

 • ÚDOLNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Z římsy spárou šikmo vlevo na vrchol. Karel Krombholz, Jan Bílek, 24.6.1964

 • PŘÍMÁ ÚDOLNÍ CESTA, VII

  Komínem uprostřed údolní (V) stěny pod převis (hodiny) a žebrem na balkón (hodiny). Spárou a „Údolní cestou“ na vrchol.

 • PŘÍMÁ ÚDOLNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Vpravo v údolní stěně spárou na její konec a stěnou šikmo vlevo na balkón k hodinám. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Mlezák, 30.6.1963

 • GAIA MESIAH, VIIIa

  Od nástupu „Přímé údolní cesty" stěnou šikmo vpravo přes 1. kruh ke 2. kruhu. Vlevo přes převis a sokolíkem na polici k 3. kruhu. Stěnou přímo přes hodiny a 4. a 5. kruh na římsu. Libovolně na vrchol. Jaroslav Cach x Stanislav Hrouda, 18.9.2021

 • JIŽNÍ HRANA, VIIb

  Zleva na J hranu, tou přímo, nahoře vlevo od ní na vrchol. Rudolf Börnert, Herbert Köckritz, M. Ellmer, Walter Gasch, 13.9.1942

 • SLIBOTECHNA, VIIc

  Vpravo od J hrany stěnou (K) ke dvojspáře. Tou na římsu a „variantou Údolní cesty“ na vrchol. Jan Paul, 27.7.2009

 • BŘICHOBOL, VIII

  Středem JZ stěny přímo stěnou přes 2K na vrchol. Vladislav Nehasil, D. Nehasil, 5.9.2001