Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • MODRÁ KREV, V

    Vlevo v údolní stěně JZ hranou BH n. t. Daniel Hölzl, Radka Krumplová, 30.8.2019

  • MALÉ TNT, VI

    Uprostřed J (údolní) stěny stěny přes BH na polici, spárou vlevo nebo vystupující údolní hranou n. t. Daniel Hölzl, Hynek Hölzl, 22.8.2019

  • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, II

    Vpravo v údolní stěně traverzem na JV stupňovitou hranu, po ní n. t. Daniel Hölzl, Radka Krumplová, 30.8.2019